Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

4733 SAYILI KANUN’UN 6. MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞME YAPILAN ÜRETİCİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla T.T.L. TÜTÜN SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca “Şirket” veya “TTL” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.


TTL, 4733 Sayılı Kanunun 6. Maddesi çerçevesinde sözleşmeli üretim esasına göre tütün ticareti yapmaktadır. TTL, yasa, yönetmelik ve ilgili diğer yasal metinler tarafından kendisine yüklenen sorumluluk ve ödevleri yerine getirmek amacıyla tarafınıza ait ad- soyad, tc kimlik numarası, doğum tarihi bilgisi, elektronik posta adresi, telefon numarası, adres, baba adı, imza, çiftçi belge numarası, sosyal güvenlik primi kesintisi bilgisi, sözleşme ile taahhüt edilen kilogram bilgisi, teslim edilen kilogram bilgisini, tahakkuk eden satış bilgisi, banka hesap bilgisi, icra borç durum bilgisi, maliye ve/veya sgk borç durum bilgisi gibi kişisel bilgilerinizi Yaprak Tütün ve Finans Departmanı tarafından saklamakta ve denetlemektedir.


Söz konusu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeblerine dayanarak otomatik yolla ve veri kayıt sistemimizin parçası olarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.


Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve Şirketimizin akit ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla adli veya kolluk makamlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi dairesi, ticaret borsası, banka, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, Kaymakamlık Sosyal Dayanışma Fonu’na ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerekli olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.


Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre T.T.L. TÜTÜN SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş’ nin Yedi Eylül Mah. Celal Umur Cad. No: 8 Torbalı/İZMİR adresine iletebileceğiniz gibi taleplerinizi, https://www.turktutun.com/ adresinde ilan edilmiş olan diğer yöntemleri kullanarak da Şirketimize ulaştırabilirsiniz.


9.1.2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4733 sayılı ve 3.1.2002 tarihli TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN

TTL, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.Yukarıdaki metni pdf formatında indirmek için tıklayınız.