KALİTE POLİTİKASI
TTL olarak sürdürülebilir tarım ilkelerine dayalı yaprak tütün işleme ve ticareti kapsamındaki tüm faaliyetlerimizde;

   - Kalite yönetim sistemi ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirme ve kuruluşumuzun misyon, vizyon ve bağlamına uygun kalite amaçlarını belirleme,
   - Sağladığı ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetme, kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapma,
   - Süreçlerde liderlik yaklaşımıyla çalışanların kuruluş ilke ve hedeflerinin belirlenmesinde katkı sağlamaya teşvik etme ve bu hedefleri takım ruhu ve karşılıklı güven içerisinde gerçekleştirme,
   - Yasa ve mevzuatlar öncelikli olmak üzere ilgili tarafların diğer şartlarını yerine getirme,
   - Kalite Yönetimi Sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için sistemin ihtiyaç duyduğu kaynağı ayırma, ayrılan kaynakları değerlendirerek tüm süreçleri verimli seviyeye yükseltme,
   - Süreçlerimizi risk ve fırsat odaklı bakış açısıyla sürekli takip etme ve performansımızı geliştirme,
   - Yenilikçiliği ve yaratıcılığı cesaretlendirerek çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttıracak eğitimleri gerçekleştirme,
   - Tedarikçi ve müşterilerimiz ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi kurma,


amaçlarına yönelik çalışacağımızı ve yönetim olarak içinde olduğumuz topluma saygılı, sosyal sorumluluk, çevre ve kalite bilinciyle ülke sanayinde lider kuruluş olma hedefiyle mevcut sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.